(نغمه ی اول)   ای فوم به حج رفته کجایید کجایید                          معشوق همیین جاست بیایید بیایید(غزلیات مولانا)     به خود نگاه کن کمی دقیق ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 27 بازدید
نیایش نور را پیمودیم ،دشت طلا را در نوشتیم. افسانه را چیدیم،وپلاسیده فکندیم. کنار شن زار، آفتابی سایه بار، مارا نواخت.درنگی کردیم.   برلب رود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
   ماه راکه نگاه می کردم پشت پنجره آمدی وگفتی ((من؟)) توراکه نگاه میکنم ماه ها از پشت پنجره می گذردو من هنوزچیزی نگفتم!
/ 2 نظر / 21 بازدید
بهمن 86
7 پست